usługi - klienci indywidualni

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Zajmujemy się:
  • reprezentacją procesową w sprawach, związanych z jazdą pod wpływem alkoholu lub narkotyków, co obejmuje reprezentację na rozprawach, a także sporządzanie pism procesowych, w tym zarzutów do opinii biegłego;
  • udzielaniem porad prawnych w indywidualnych kwestiach związanych z przepisami, dotyczącymi jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków;
  • udzielaniem porad prawnych, dotyczących możliwych konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Jazda pod wpływem alkoholu, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, może zostać zakwalifikowana albo przestępstwo, albo wykroczenie. Przestępstwo zagrożone jest o wiele wyższymi karami niż wykroczenie. Z przestępstwem mamy do czynienia wówczas, gdy w wydychanym powietrzu stwierdzono zawartość alkoholu przekraczającą lub prowadzącą do przekroczenia 0,5‰. W przypadku takiego stężenia alkoholu sąd orzeka karę, a także niezależnie zakaz prowadzenia pojazdów na określony w przepisach czas. Ponadto, sąd orzeknie świadczenie pieniężne na rzecz odpowiedniej instytucji. Ze skazaniem wiązać się będzie także wpis do Krajowego Rejestru Karnego, co może mieć wpływ na przykład na możliwości wykonywania określonej pracy – w zależności od branży.

 

W przypadku, jeśli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu miała stężenie pomiędzy 0,2‰ a 0,5‰, mamy do czynienia z wykroczeniem. Możliwa do orzeczenia kara jest niższa niż w przypadku przestępstwa. Jeżeli sąd zrezygnuje z orzekania kary aresztu, wpis o skazaniu nie pojawi się w Krajowym Rejestrze Karnym. Ponadto, zakaz prowadzenia pojazdów sąd orzeka na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Pomiędzy przestępstwem, wykroczeniem a sytuacją, w której ze względu na zawartość alkoholu we krwi w ogóle nie można mówić o naruszeniu prawa istnieje cienka granica. Dlatego w postępowaniach, które toczą się w tego typu sprawach bardzo często istotne znaczenie ma to, czy alkomat, którym przeprowadzono badanie jest odpowiednio certyfikowany, jak został skalibrowany, a także, jaki jest jego margines błędu.

 

W przypadku prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków, przepisy – inaczej niż w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu – nie określają żadnych liczbowych granic, od których uzależnione jest to, czy dane postępowanie stanowi przestępstwo czy wykroczenie. W przypadku stwierdzenia, że prowadziłeś samochód pod wpływem narkotyków, zostaniesz poddany badaniu krwi, które następnie zostanie przeanalizowane przez biegłych toksykologów. Biegli ustalą, czy zawartość narkotyków była na tyle wysoka, że przypominała stan po użyciu alkoholu, a zatem kwalifikuje się ona jako wykroczenie, czy też była ona na tyle duża, że w danym przypadku można mówić już o przestępstwie. Istotą sprawy sądowej w przypadku jazdy pod wpływem narkotyków jest analiza opinii biegłych, a w przypadku, gdy opinia ta zawiera błędy i jest dla Ciebie niekorzystna, wskazanie wszystkich tych błędów sądowi.

 

W przypadku jazdy pod wpływem narkotyków, tak samo jak w przypadku jazdy po alkoholu, skazanie za przestępstwo zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Karnego. Skazanie za wykroczenie nie zawsze znajdzie się w tym rejestrze.

 

Sprawy karne związane z jazdą pod wpływem alkoholu czy narkotyków należą do spraw, w których istotne znaczenie mają przeprowadzone badania, opinie biegłych oraz charakterystyka urządzeń i metod, którymi prowadzono badania. Od tych czynników zależy niejednokrotnie ostateczny wynik sprawy sądowej.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.