usługi - klienci indywidualni

Nadgodziny

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z pracą w godzinach nadliczbowych;
  • reprezentacją pracowników w sporach z pracodawcami – zarówno w czasie prób polubownego zakończenia sporu, jak i przed sądem. Reprezentacja sądowa obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych.
Nadgodziny

Zasadą jest, że za czas, w którym pracownik wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca powinien mu udzielić czasu wolnego w takim samym wymiarze lub wypłacić wynagrodzenie i dodatek za pracę w nadgodzinach. Wysokość dodatku jest uzależniona od tego, kiedy praca była wykonywana – wyższy dodatek przysługuje za pracę w godzinach nadliczbowych w nocy, w niedzielę czy w święta.

 

Pamiętaj, że jako pracownik masz również prawo do korzystania z minimalnego dobowego odpoczynku od pracy oraz minimalnego tygodniowego odpoczynku od pracy. Za ich naruszenie również może przysługiwać Ci od pracodawcy odszkodowanie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.