usługi - klienci indywidualni

Przekształcenie prawa spółdzielczego w prawo własności

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowego wsparcia prawnego w procesie przekształcenia własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu w prawo własności, w tym: przygotowywaniem pism, analizą dokumentów, wsparciem w negocjacjach ze spółdzielnią mieszkaniową;
  • udzielaniem kompleksowego wsparcia prawnego w przekształceniu lokatorskiego prawa spółdzielczego do lokalu w prawo własności, w tym: przygotowywaniem pism, analizą dokumentów, wsparciem w negocjacjach ze spółdzielnią mieszkaniową.
Przekształcenie prawa spółdzielczego w prawo własności

Jeżeli mieszkasz w lokalu należącym do spółdzielni mieszkaniowej i nie jesteś jego właścicielem, masz możliwość złożenia wniosku do spółdzielni o przekształcenie Twojego prawa w prawo własności. Niezależnie od tego, czy przysługujące Ci prawo jest spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu czy też spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, spółdzielnia powinna wyrazić zgodę na przekształcenie. Spółdzielnia może tego odmówić tylko w wyjątkowych wypadkach, kiedy nie spełniłeś określonych w przepisach przesłanek (na przykład posiadasz zaległości w opłatach względem spółdzielni).

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.