usługi - klienci indywidualni

Zaległe wynagrodzenie za pracę

Zajmujemy się:
  • reprezentowaniem klientów w sprawach dotyczących roszczeń o wypłatę zaległego wynagrodzenia;
  • prowadzeniem negocjacji z pracodawcami w sprawach, dotyczących wypłaty zaległego wynagrodzenia;
  • w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu – reprezentacją przed sądem w sprawie o zapłatę zaległego wynagrodzenia, co obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych;
  • reprezentacją pracowników w postępowaniu egzekucyjnym;
Zaległe wynagrodzenie za pracę

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia za wykonaną pracę. Prawo do wynagrodzenia przysługuje Ci również w określonych przepisami przypadkach za czas, w którym nie wykonywałeś pracy, m.in. za czas urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego, choć nie w każdym przypadku będzie Ci przysługiwało uprawnienie do otrzymania 100% wysokości wynagrodzenia.

 

Pamiętaj, że wynagrodzenia za pracę nie możesz się zrzec. Nawet jeśli takie postanowienie zostało zawarte w ugodzie czy porozumieniu z pracodawcą, będzie ono z mocy prawa nieważne.

 

Czas, w którym możesz dochodzić zaległego wynagrodzenia jest jednak ograniczony. Skuteczne dochodzenie roszczenia będzie możliwe w okresie 3 lat od dnia, w którym nabyłeś prawo do niego.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.