usługi - klienci indywidualni

Pomoc pokrzywdzonym w sprawach karnych

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowej pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwami, co obejmuje sporządzanie pism procesowych i reprezentację klientów w postępowaniu karnym: zarówno przed prokuratorem lub Policją, jak i przed sądem;
  • udzielaniem wsparcia w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy przestępstwa w toku postępowania karnego.
Pomoc pokrzywdzonym w sprawach karnych

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony jakimkolwiek przestępstwem: niezależnie czy padłeś ofiarą oszustwa, kradzieży, wypadku komunikacyjnego, nie otrzymałeś alimentów, doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub zostałeś zniesławiony, masz prawo do tego, by aktywnie uczestniczyć w postępowaniu karnym, toczącym się przeciwko osobie, która dopuściła się w stosunku do Ciebie przestępstwa. Możesz brać udział zarówno w postępowaniu przed prokuratorem lub Policją, jak i przed sądem. Na każdym etapie możesz bronić swoich praw: zapoznawać się z tym, co aktualnie dzieje się w postępowaniu i składać wnioski.

 

Dzięki aktywnemu udziałowi w postępowaniu karnym przeciwko osobie, która dopuściła się względem Ciebie przestępstwa zyskujesz większy wpływ na bieg tego postępowania. Jednak przede wszystkim, już na tym etapie masz możliwość dochodzenia odszkodowania od sprawcy przestępstwa. Jeżeli już w postępowaniu karnym będziesz dochodził odszkodowania w związku z przestępstwem, nie będziesz zmuszony wytaczać odrębnej sprawy cywilnej, ponieważ sprawa Twojego odszkodowania będzie rozstrzygana w ramach już toczącego się postępowania. Co więcej, nie będziesz ponosił dodatkowych kosztów postępowania.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.