usługi - klienci indywidualni

Ujawnienie prywatnych informacji

Zajmujemy się:
 • kompleksową obsługą prawną w sprawach naruszeń dóbr osobistych – ujawnienia prywatnych informacji;
 • reprezentacją w sprawach o naruszenie dóbr osobistych naszych klientów, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i reprezentacją procesową, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych, w tym pozwu;
 • reprezentacją procesową pozwanych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych.
Ujawnienie prywatnych informacji

Każdy ma prawo do tego, żeby informacje o jego życiu nie były rozpowszechniane. Uprawnienie to może zostać częściowo ograniczone dla osób, które zajmują eksponowane stanowiska lub są celebrytami, jednak w odniesieniu do wszystkich pozostałych osób powinno mieć możliwie pełne zastosowanie. Nawet w przypadku osób znanych, prawo do prywatności nie może jednak zostać całkowicie wyłączone i nieuzasadniona ingerencja w ich życie może stanowić naruszenie prawa.

 

Do naruszenia prawa do prywatności może dojść na wiele różnych sposobów, na przykład poprzez:

 

 • ujawnienie innym osobom szczegółów dotyczących życia intymnego danej osoby (jednak chodzi tu o szczegóły, które nie są powszechnie dostępne takie jak na przykład to, czy dana osoba jest po rozwodzie);
 • ujawnienie przez pracodawcę pozostałym pracownikom wysokości wynagrodzenia;
 • ujawnienie informacji o zadłużeniu (np. ujawnienie przez wspólnotę mieszkaniową informacji o osobach, które zalegają z opłatami);
 • ujawnienie danych osób składających skargi;
 • udostępnienie dokumentacji medycznej bez zgody pacjenta;
 • monitorowanie przez jednego z sąsiadów wspólnych części nieruchomości, z których korzystają także inni mieszkańcy lub nieruchomości innych osób (np. założenie kamery, która obejmuje nie tylko podwórko osoby, która ją założyła, ale także częściowo podwórko sąsiada);
 • nieuzasadnione udostępnianie bez zgody danej osoby informacji o jej adresie, imieniu czy nazwisku;
 • zlecenie prywatnemu detektywowi śledzenia danej osoby.

 

Jeżeli tego rodzaju informacje zostały ujawnione bez Twojej zgody jest możliwe, że doszło do naruszenia Twojego dobra osobistego – prawa do prywatności. W takim przypadku masz prawo do dochodzenia od osoby, która się dopuściła się naruszenia, zaprzestania tego zachowania oraz doprowadzenia do usunięcia wszelkich skutków nieuprawnionego działania. Możesz także domagać się zapłaty na Twoją rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.