usługi - klienci indywidualni

Zgoda sądu w sprawach majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w postępowaniach dotyczących uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności dotyczących majątku podopiecznego. Reprezentacja obejmuje zastępstwo przed sądem oraz sporządzenie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych w sprawach dotyczących zarządu majątkiem podopiecznego.
Zgoda sądu w sprawach majątkowych osoby ubezwłasnowolnionej

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej, musisz uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie wszelkich ważniejszych czynności dotyczących Twojego podopiecznego lub jego majątku. W sprawach majątkowych musisz uzyskać zgodę sądu na każde działanie, które może narazić osobę ubezwłasnowolnioną na ryzyko straty. Na przykład, jeżeli Twój podopieczny wejdzie w krąg spadkobierców, powinieneś uzyskać zgodę na przyjęcie lub odrzucenie spadku. Będziesz potrzebował również zgody na dział spadku, zawarcie ugody w imieniu podopiecznego lub wypłatę większych środków z jego rachunku. To nie jest wyczerpująca lista przypadków, w których zgoda sądu będzie wymagana. W praktyce każda istotna czynność dotycząca majątku Twojego podopiecznego będzie wymagała zgody sądu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.