usługi - klienci indywidualni

Ujawnienie danych osobowych

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną w sprawach naruszeń dóbr osobistych – ujawnienia danych osobowych;
  • reprezentacją w sprawach o naruszenie dóbr osobistych naszych klientów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i reprezentacją procesową, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych, w tym pozwu;
  • reprezentacją procesową pozwanych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych.
Ujawnienie danych osobowych

Jeżeli dane osobowe zostały ujawnione bez zgody osoby, do której te dane należą, może to być nie tylko przypadek naruszenia RODO, ale także naruszenie dóbr osobistych. To zagadnienie wiąże się ściśle z kwestią naruszenia dóbr osobistych poprzez ujawnienie prywatnych informacji. Bardzo często ujawnieniu prywatnych informacji towarzyszy bowiem ujawnienie danych osobowych.

 

Dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować konkretnego człowieka. Danymi osobowymi są więc na przykład imię, nazwisko, numer telefonu, wizerunek danej osoby. Dane osobowe nie są uznawane za dobra osobiste w ścisłym rozumieniu, jednak określone przypadki ich nieuprawnionego ujawnienia mogą zostać zakwalifikowane jednocześnie jako naruszenie dóbr osobistych.

 

Do naruszenia dóbr osobistych może dojść na przykład poprzez:

 

  • ujawnienie imienia i nazwiska osoby składającej skargi na daną osobę lub instytucję;
  • bezpodstawne ujawnienie wrażliwych danych osobowych danej osoby, na przykład dotyczących jej stanu zdrowia.

 

Jeżeli w danym przypadku doszło do naruszenia Twoich dóbr osobistych, masz możliwość dochodzenia od osoby, która się tego dopuściła zaprzestania bezprawnego zachowania oraz doprowadzenia do usunięcia wszelkich skutków jej działania. Możesz także domagać się zapłaty na Twoją rzecz odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.