usługi - klienci indywidualni

Rozstrój zdrowia w wyniku wypadku lub błędu

Zajmujemy się:
  • kompleksową obsługą prawną w sprawach naruszeń dóbr osobistych – uszczerbku na zdrowiu;
  • reprezentacją w sprawach o naruszenie dóbr osobistych naszych klientów, zarówno na etapie przedprocesowym, jak i reprezentację przed sądami – w tym sporządzaniem pozwów i dalszych pism procesowych;
  • reprezentacją procesową pozwanych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, co obejmuje reprezentację przed sądami, a także sporządzanie pism procesowych.
Rozstrój zdrowia w wyniku wypadku lub błędu

Jeżeli w wyniku działania lub niedopatrzenia innej osoby dojdzie do naruszenia Twojego zdrowia, można mówić o naruszeniu Twoich dóbr osobistych. Niezależnie od tego, czy do naruszenia doszło w wyniku wypadku (np. wypadku komunikacyjnego) lub błędu innej osoby (np. błędu medycznego), prawo gwarantuje Ci określoną ochronę.

 

Przede wszystkim masz możliwość dochodzenia odszkodowania, które pokryje koszty Twojego leczenia. Dodatkowo, jeżeli w wyniku wypadku stałeś się osobą niepełnosprawną i będziesz musiał wykonywać inny zawód, osoba odpowiedzialna za pogorszenie Twojego stanu zdrowia powinna pokryć także koszty przystosowania do tego nowego zawodu. W przypadku utraty możliwości wykonywania pracy (całkowicie lub częściowo), istnieje możliwość dochodzenia renty od osoby, która dopuściła się naruszenia. Możesz się domagać także zadośćuczynienia za negatywne konsekwencje wypadku lub błędu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.