usługi - klienci indywidualni

Spory ze wspólnotą mieszkaniową

Zajmujemy się:
  • analizą zgodności z prawem uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
  • doradztwem w sprawach dotyczących uchylenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej;
  • reprezentacją klientów w postępowaniach sądowych o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, w tym przygotowaniem pozwu i pozostałych pismo procesowych oraz reprezentacją przed sądem;
  • reprezentacją w innych sprawach toczących się przeciwko wspólnocie mieszkaniowej:
    – w sprawach o zapłatę (wytaczanych przez wspólnotę, jak i przez członka wspólnoty);
    – w sprawach przeciwko członkom zarządu wspólnoty;
    – w sprawach odszkodowawczych przeciwko wspólnocie mieszkaniowej.
Spory ze wspólnotą mieszkaniową

We wspólnocie mieszkaniowej często dochodzi do sporów. Najczęściej problemy ogniskują się wokół spraw regulowanych uchwałami wspólnoty. W przypadku, gdy uchwała wspólnoty mieszkaniowej zostanie uznana przez jej członka za niezgodną z prawem, naruszającą zasady prawidłowego zarządu lub po prostu jego interes, członek wspólnoty może zaskarżyć uchwałę do sądu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.