usługi - klienci indywidualni

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w sprawach o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej – reprezentujemy zarówno rodziców składających wniosek, jak i tych rodziców, których władza ma zostać ograniczona, zawieszona lub całkowicie wyłączona;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z kwestiami dotyczącymi władzy rodzicielskiej.
Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Daje ona prawo, ale również stwarza obowiązek do sprawowania opieki nad dzieckiem i nad jego majątkiem, wychowania go i podejmowania wszystkich ważniejszych decyzji związanych z jego życiem. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską zasadniczo do osiągnięcia pełnoletności.

 

Wykonywanie władzy rodzicielskiej to obowiązek o olbrzymiej wadze dla dziecka. To, w jaki sposób władza jest wykonywana bezpośrednio wpływa na jego życie i przyszłość. Dlatego zdarzają się sytuacje, w których sąd zmuszony jest do zawieszenia, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

 

Do ograniczenia władzy rodzicielskiej często dochodzi w wyniku rozwodu rodziców. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której jeden z rodziców, pomimo braku formalnego rozwodu, składa wniosek o ograniczenie władzy drugiego rodzica. Dzieje się tak wówczas, gdy działania tego rodzica godzą w dobro dziecka. Częstym przypadkiem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest konflikt między rodzicami, uniemożliwiający wykonywanie władzy rodzicielskiej, zły wpływ rodzica na dziecko czy też uzależnienie rodzica.

 

Sąd może także zawiesić władzę rodzicielską. Ma to miejsce w sytuacji, gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać władzy rodzicielskiej, a przyczyna która mu to uniemożliwia ma przeminąć. Przykładem może być długotrwałe leczenie jednego z rodziców.

 

W skrajnych przypadkach, sąd ma także możliwość całkowitego pozbawienia jednego lub obojga rodziców władzy rodzicielskiej. Dzieje się tak wówczas, gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub rażąco zaniedbują jej wykonywanie.

 

W każdym z opisanych przypadków, w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę dobro dziecka. Ograniczenie, zawieszenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej nigdy nie może stanowić kary dla rodzica, ale ma służyć dobru dziecka.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.