usługi - klienci indywidualni

Zniesienie współwłasności

Zajmujemy się:
  • doradztwem przy sporządzaniu umów dotyczących korzystania ze wspólnej nieruchomości;
  • opiniowaniem istniejących umów dotyczących korzystania z nieruchomości ze wskazaniem postanowień, które mogą się okazać dla klienta niekorzystne;
  • wsparciem prawnym w przeprowadzeniu zniesienia współwłasności przed notariuszem lub przed sądem, a w przypadku postępowania sądowego – reprezentacją na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzaniem pism procesowych.
Zniesienie współwłasności

Jeżeli jesteś współwłaścicielem nieruchomości, w każdej chwili możesz żądać zniesienia tej współwłasności. Ta zasada nie obowiązuje tylko w bardzo wyjątkowych wypadkach, kiedy razem z innymi współwłaścicielami wyłączyłeś tę możliwość na określony czas. Zniesienie współwłasności może się odbyć albo przed notariuszem albo – jeżeli nie jesteście zgodni co do sposobu podziału – przed sądem. Możliwe jest także zawarcie nieformalnej umowy, w której ustalicie sposób korzystania z nieruchomości wspólnej. Wówczas pozostaniecie w dalszym ciągu współwłaścicielami całości, lecz wyraźnie wskażecie sposób, w jaki w praktyce będziecie korzystać z nieruchomości.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.