usługi - klienci indywidualni

Umowa najmu

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem projektów umów wraz z załącznikami (takimi jak na przykład wzór protokołu zdawczo-odbiorczego) dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów;
  • kompleksową analizą istniejących już projektów umów;
  • reprezentacją klientów w ramach negocjowania umów najmu;
  • analizą umów już zawartych wraz z przedstawieniem dostępnych możliwości rozwiązania problemów, które pojawiły się w czasie wykonywania umowy;
  • reprezentacją klientów w sporach, które powstały na tle zawartych umów.
Umowa najmu

Umowa najmu ma szerokie zastosowanie – od wynajęcia samochodu czy fotobudki na przyjęcie do wynajęcia lokalu mieszkalnego. Niezależnie, czy w danej umowie występujesz jako wynajmujący, czy najemca ważne jest, aby zawierana umowa chroniła w sposób należyty Twoje interesy.

 

Jako wynajmujący powinieneś szczególnie zadbać m.in. o to, żeby w przypadku zniszczenia czy uszkodzenia wynajętej rzeczy poniesiona szkoda została Ci zrekompensowana oraz żeby w umowie zostały przewidziane rozwiązania zabezpieczające Twoje interesy na wypadek braku terminowej zapłaty czynszu przez najemcę.

 

Jako najemca powinieneś zwrócić szczególną uwagę na to, czy przewidziane w umowie rozwiązania nie rozszerzają nadmiernie Twojej odpowiedzialności w przypadku utraty czy uszkodzenia rzeczy – np. przez zastrzeżenie wygórowanych kar umownych. Trzeba też zwrócić uwagę, czy uprawnienia, jakie zastrzegł dla siebie wynajmujący nie ograniczają nadmiernie możliwości swobodnego korzystania przez Ciebie z wynajętej rzeczy.

 

Dla obu stron umowy ważne jest również to, w jakim przypadku umowa może zostać rozwiązana przed upływem czasu, na jaki została zawarta.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.