usługi - klienci indywidualni

Zgoda sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS lub ZOL

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w postępowaniach o udzielenie zgody przez sąd na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w ZOL lub DPS. Reprezentacja obejmuje zastępstwo przed sądami oraz sporządzenie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych w sprawach dotyczących udzielenia zgody na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w ZOL lub DPS.
Zgoda sądu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w DPS lub ZOL

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej, musisz uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie wszelkich ważniejszych czynności dotyczących Twojego podopiecznego lub jego majątku. W praktyce często zdarza się, że osoba ubezwłasnowolniona musi znaleźć się w domu pomocy społecznej (DPS) lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL). Aby móc podjąć decyzję o umieszczeniu jej w placówce, wcześniej musisz uzyskać zgodę sądu.

 

W postępowaniu sądowym sąd wyznaczy pełnomocnika z urzędu dla Twojego podopiecznego, a także wyznaczy biegłego, który go zbada i wskaże, czy zachodzą warunki do udzielenia zgody na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w placówce. Sąd, biorąc pod uwagę dobro Twojego podopiecznego, wyda decyzję w sprawie. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, na jej podstawie będziesz mógł zgłosić się do DPS lub ZOL.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.