usługi - klienci indywidualni

Analiza stanu prawnego działki lub lokalu przed nabyciem

Zajmujemy się:
  • kompleksową analizą stanu prawnego nieruchomości – także pod kątem jej obciążenia długami lub prawami osób trzecich;
  • analizą przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
  • analizą prawnych możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku, w którym działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego);
  • weryfikacją warunków, jakie będą musiały spełniać budynki wznoszone na konkretnej działce;
  • analizą sytuacji nieruchomości pod kątem występujących na niej osuwisk, terenów zalewowych czy też planowanych w okolicy inwestycji;
  • w odniesieniu do lokali – kompleksową analizą dokumentacji zgromadzonej przez wspólnotę mieszkaniową: sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej, stanu funduszu remontowego, jak również sprawdzeniem miesięcznych opłat na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
Analiza stanu prawnego działki lub lokalu przed nabyciem

Zakup działki lub lokalu mieszkalnego to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Wiążą się z nią także duże koszty. Dlatego przed zakupem nieruchomości należy poddać ją dokładnemu badaniu pod kątem nie tylko technicznym, ale także prawnym.

 

Nabycie nieruchomości obciążonej prawami innych osób może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji dla kupującego, w tym do konieczności spłacania nie swoich długów. Dlatego dokładna analiza stanu prawnego działki jest kluczowa przed podjęciem decyzji o jej zakupie.

 

Pamiętaj – adwokat nie jest pośrednikiem nieruchomości. Naszym zadaniem nie jest doprowadzenie do zawarcia umowy, tylko weryfikacja dokumentacji związanej z nieruchomością i pomoc w negocjowaniu umowy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.