usługi - klienci indywidualni

Zachowek

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia prawnego w sprawach o zachowek, co obejmuje, m.in. pomoc w wyliczeniu wysokość zachowku;
  • reprezentacją osób dochodzących zachowku lub spadkobierców w toku polubownego, pozasądowego dochodzenia zachowku;
  • reprezentacją osób dochodzących zachowku lub spadkobierców w toku postępowania sądowego o zachowek, co obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach raz sporządzanie pism procesowych.
Zachowek

Zachowek to uprawnienie najbliższej rodziny zmarłego (małżonka, rodziców, dzieci, a w przypadku ich wcześniejszej śmierci także wnuków i prawnuków) do uzyskania określonej części spadku w przypadku, gdy zmarły pominął ich w testamencie. Zachowek stanowi zawsze kwotę pieniężną. Oblicza się go poprzez ustalenie wartości całego spadku, a następnie sprawdzenie jaka wartość tego spadku przypadałaby spadkobiercy, gdyby nie został pominięty w testamencie. Zachowek stanowi określony przepisami ułamek wartości tego udziału (w zależności od sytuacji – ½ lub ⅔).

 

Choć dochodzenie zachowku na pozór wydaje się prostą kwestią, w rzeczywistości pod uwagę należy wziąć wiele dodatkowych aspektów mających wpływ na dziedziczenie, takich jak ewentualne zrzeczenia się dziedziczenia przez innych spadkobierców, darowizny, które zmarły wykonał przed śmiercią, kwestie z zakresu prawa rodzinnego czy też wydziedziczenia, których dokonał zmarły. Wszystkie te aspekty wpływają na wysokość zachowku, którego może się domagać pominięta osoba.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.