usługi - klienci indywidualni

Reklamacja towaru. Rękojmia i gwarancja

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowej pomocy w dochodzeniu praw w przypadku nabycia przez klienta rzeczy, także nieruchomości, która ma wady;
  • reprezentowaniem klientów przed Rzecznikiem Praw Konsumentów, w tym sporządzaniem wniosków do Rzecznika;
  • reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzaniem pism procesowych.
Reklamacja towaru. Rękojmia i gwarancja

Jeżeli przedmiot umowy sprzedaży, w tym nieruchomość, nie spełnia wymogów, o których zapewniał sprzedawca lub ma wadę innego typu, możesz złożyć reklamację, czyli skorzystać z rękojmi lub gwarancji. Rękojmia przysługuje Ci z mocy prawa, niezależnie od tego, czy producent udzielił gwarancji na dany produkt. Na jej podstawie możesz dochodzić wymiany rzeczy na pozbawioną wad, naprawy rzeczy, obniżenia ceny lub nawet, w ostateczności, możesz odstąpić od umowy żądając zwrotu zapłaconej ceny. Gwarancja jest zawsze bardziej zindywidualizowana, a to jakich uprawnień możesz na jej podstawie dochodzić zależy od treści dokumentu gwarancyjnego. Typowo obowiązki udzielającego gwarancji polegają na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy, jej naprawie lub zapewnieniu innych usług. Uprawnień z rękojmi i gwarancji możesz dochodzić niezależnie od siebie, choć nie jednocześnie.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.