usługi - klienci indywidualni

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Zajmujemy się:
  • kompleksowym doradztwem we wszystkich sprawach indywidualnych związanych z istnieniem obowiązku podatkowego oraz wysokością podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • pomocą w sporządzaniu i składaniu formularzy i innych pism do urzędu skarbowego;
  • reprezentacją w postępowaniach przed urzędem skarbowym;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są określone w przepisach umowy: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa pożyczki, umowa dożywocia, umowa ustanowienia hipoteki czy odpłatnego użytkowania lub służebności. Z samym zawarciem każdej z tych umów, prawo wiąże konieczność uiszczenia podatku. Szczególnie w przypadku, gdy zawierasz umowę w formie innej niż notarialna, powinieneś pamiętać o zgłoszeniu odpowiedniego formularza do urzędu skarbowego oraz o konieczności zapłacenia podatku.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.