usługi - klienci indywidualni

Mobbing

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w sprawach o mobbing, co obejmuje analizę konkretnych przypadków klientów i ocenę, czy konkretne, nieprawidłowe zachowania mogą być traktowane jako mobbing, czy też jako inna forma nierównego traktowania lub dyskryminacja;
  • reprezentowaniem pracowników w sporach z pracodawcami – w czasie prób polubownego zakończenia sporu, jak i przed sądem. Reprezentacja w toku postępowania sądowego obejmuje reprezentację na rozprawach i posiedzeniach oraz sporządzanie pism procesowych.
Mobbing

Mobbing to działania uporczywe i celowe. Mogą one przybierać różne formy i w różny sposób mogą wpływać na sytuację dotkniętego mobbingiem pracownika. Efektem tego rodzaju działań może być m.in. poniżenie pracownika, obniżenie poczucia jego własnej wartości, jego izolacja czy wręcz wyeliminowanie z zespołu pracowników. Jeśli pracownik w związku z mobbingiem, którego doświadczał, rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę, może dochodzić od niego odszkodowania, natomiast jeśli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia – możliwe jest dochodzenie zadośćuczynienia.

 

Pamiętaj, że pracodawca nie tylko sam nie może dopuszczać się w stosunku do swoich pracowników mobbingu, ale również jest zobowiązany do przeciwdziałania sytuacjom, w których mobbingu w stosunku do jego pracowników mogłyby dopuścić się inne osoby (np. kontrahenci czy osoby, które w imieniu pracodawcy kierują pracownikami).

 

Nawet jeśli dane działanie, w związku z którym pracownik czuje się niesprawiedliwie traktowany, nie spełnia warunków do uznania go za mobbing, nie jest wykluczone, że takie nieprawidłowe działanie może zostać uznane za inną formę nierównego traktowania czy też za dyskryminację.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.