usługi - klienci indywidualni

Dyskryminacja w zakładzie pracy

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie przepisów związanych z dyskryminacją w zakładzie pracy;
  • reprezentacją pracowników w sprawach, związanych z dyskryminacją na etapie przedsądowym, wsparciem w kontaktach i negocjacjach z pracodawcą;
  • w przypadku, gdy polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe, reprezentacją pracowników w sporze sądowym o roszczenia związane z dyskryminacją w zakładzie pracy, co obejmuje reprezentację w trakcie rozpraw i posiedzeń oraz sporządzanie pism procesowych.
Dyskryminacja w zakładzie pracy

Dyskryminacja w pracy może przejawiać się na wiele sposobów: może to być zarówno blokowanie możliwości uzyskania premii czy awansów, gorsze wynagradzanie za taką samą pracę jak ta, którą wykonują inni pracownicy, powierzanie gorszej pracy, czy pozbawienie konkretnej osoby możliwości korzystania z kursów i szkoleń. Niezależnie od tego, na czym polega konkretne zachowanie, z którym jako pracownik się nie zgadzasz, jeśli w sposób nieuzasadniony prowadzi do pogorszenia Twojej sytuacji względem innych pracowników, jesteś uprawniony do dochodzenia odszkodowania od pracodawcy.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.