usługi - klienci indywidualni

Dział spadku

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia prawnego w przeprowadzeniu działu spadku przed notariuszem lub przed sądem, co obejmuje w przypadku postępowania przed notariuszem, pomoc w zgromadzeniu niezbędnych do zawarcia umowy dokumentów, a także dokonaniem analizy umowy, która później zostanie zawarta przed notariuszem;
  • udzielaniem porad prawnych w związku z postępowaniem i łączącymi się z nim formalnościami;
  • w sytuacji, w której dział spadku następuje przed sądem – reprezentacją klientów w postępowaniu oraz sporządzaniem pism procesowych, w tym wniosku o dział spadku.
Dział spadku

Jeśli jesteś jednym z kilku spadkobierców, którzy zdecydowali o przyjęciu spadku i dysponujesz już stwierdzeniem nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia, wraz z pozostałymi spadkobiercami możesz przeprowadzić dział spadku. Pamiętaj, że jeśli jesteś jednym z kilku spadkobierców, aż do dokonania działu spadku będziesz wraz z nimi współwłaścicielem wszystkiego, co wchodzi w skład spadku. Dopiero podczas działu spadku zdecydujecie, kto stanie się właścicielem poszczególnych rzeczy wchodzących w jego skład. Pamiętaj też, że do czasu działu spadku wszyscy spadkobiercy odpowiadają solidarnie za wszystkie długi spadkowe. To oznacza, że ewentualny wierzyciel może zwrócić się do każdego z Was z wnioskiem o spłatę całości jego wierzytelności. Natomiast po dziale spadku, każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe jedynie w zakresie swoich udziałów w spadku.

 

Dział spadku można przeprowadzić na dwa sposoby – przed notariuszem lub przed sądem. Przeprowadzenie go poprzez zawarcie zgodnej umowy przed notariuszem jest o wiele szybszym rozwiązaniem. Jeżeli jednak pomiędzy spadkobiercami nie ma zgody co do tego, w jaki sposób przeprowadzić dział spadku, jedyną możliwością jest skierowanie sprawy do sądu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.