usługi - klienci indywidualni

Przyjęcie i odrzucenie spadku. Stwierdzenie nabycia spadku

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia prawnego w przeprowadzeniu formalności związanych z przyjęciem lub odrzuceniem spadku, zarówno w procedurze przed notariuszem, jak i przed sądem;
  • udzielaniem pomocy prawnej przy dopełnieniu formalności przed wizytą u notariusza lub w czasie postępowania przed sądem – w zależności od tego, jaka procedura będzie stosowana w konkretnej sprawie;
  • przygotowaniem wniosku o wyrażenie przez sąd rodzinny i opiekuńczy zgody na przyjęcie lub odrzucenie spadku w imieniu osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej.
Przyjęcie i odrzucenie spadku. Stwierdzenie nabycia spadku

Pierwszą czynnością, jaka powinna zostać podjęta w toku postępowania spadkowego jest ustalenie kręgu spadkobierców. Jeśli okaże się, że jesteś jednym z nich, w dalszej kolejności musisz zadecydować, czy przyjmiesz spadek po zmarłym, czy też go odrzucisz. Jeśli podejmiesz decyzję o przyjęciu spadku, dla zakresu Twojej odpowiedzialności za ewentualne długi spadkowe ważny będzie sposób jego przyjęcia. Możesz przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, czyli innymi słowy – z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Pamiętaj, że decyzję o tym, czy przyjmujesz spadek powinieneś podjąć w okresie 6 miesięcy od dnia jego nabycia (od śmierci spadkodawcy). W przeciwnym wypadku powstanie domniemanie, że przyjąłeś spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, powinieneś pamiętać o sporządzeniu wykazu lub spisu inwentarza.

 

Do przyjęcia lub odrzucenia spadku dochodzi przed sądem lub przed notariuszem. W sytuacji, w której spadkobiercą jest Twoje niepełnoletnie dziecko, aby przyjąć lub odrzucić spadek w jego imieniu będziesz potrzebować zgody sądu rodzinnego.

 

Jeśli podejmiesz decyzję o przyjęciu spadku, w dalszej kolejności musi zostać przeprowadzona formalna procedura, jaką jest stwierdzenie nabycia spadku (przez sąd) lub sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (przez notariusza). Akt poświadczenia dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku są niezbędne do przeprowadzenia działu spadku. W ramach tych procedur sąd lub notariusz potwierdza, kto stał się spadkobiercą oraz czy odpowiada za ewentualne długi spadkowe w sposób nieograniczony, czy też z ograniczeniem. W ramach wspomnianych procedur nie określa się jednak, kto stanie się właścicielem konkretnych przedmiotów lub nieruchomości należących do spadku. To nastąpi dopiero w czasie działu spadku. Pamiętaj, że z datą stwierdzenia nabycia spadku lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia rozpoczyna się bieg terminu na uregulowanie kwestii związanych z podatkiem od spadku.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.