usługi - klienci indywidualni

Sprawy o zapłatę długów spadkowych

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia prawnego spadkobiercom zobowiązanym do spłaty długów spadkowych;
  • reprezentacją w sprawach o sporządzenie spisu inwentarza, w tym sporządzaniem zażaleń na postanowienia sądu oraz sporządzaniem skarg na czynności komornika;
  • udzielaniem wsparcia prawnego wierzycielom, dochodzącym spłaty swoich długów z masy spadkowej;
  • reprezentacją spadkobierców oraz wierzycieli dochodzących spłaty długów z masy spadkowej w postępowaniu sądowym o zapłatę, co obejmuje reprezentację w trakcie rozpraw i posiedzeń oraz sporządzanie pism procesowych.
Sprawy o zapłatę długów spadkowych

Jeżeli przyjąłeś spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, a spadek obarczony był długami, wówczas jesteś zobowiązany do ich spłaty. Jeżeli jesteś jednym z kilku spadkobierców, do momentu działu spadku ponosisz wraz z nimi solidarną odpowiedzialność za długi wchodzące w skład spadku. Oznacza to, że wierzyciel może zwrócić się do jednego, wybranego spadkobiercy, także do Ciebie, o spłatę całości jego wierzytelności. Dopiero po przeprowadzeniu działu spadku będziesz ponosił odpowiedzialność za długi tylko w takiej proporcji, w jakiej przypadł Ci udział w spadku.

 

Pamiętaj, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do kwoty równej wartości spadku. Wartość tę określa się sporządzając wykaz inwentarza lub spis inwentarza. Oba te dokumenty, choć mają podobną nazwę, różnią się od siebie. Wykaz inwentarza jest sporządzany przez Ciebie jako przez spadkobiercę i zawiera dokładny opis wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, z podaniem ich wartości. Wykaz zawiera także listę długów. Długi spłacane będą zgodnie ze złożonym wykazem. Spis inwentarza różni się od wykazu tym, że sporządzany jest przez komornika.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.