usługi - klienci indywidualni

Podatek od spadków i darowizn

Zajmujemy się:
  • kompleksowym doradztwem we wszystkich sprawach indywidualnych związanych z istnieniem obowiązku podatkowego oraz wysokością podatku od spadków i darowizn;
  • pomocą w sporządzaniu i składaniu formularzy, zgłaszających uzyskanie majątku od najbliższej rodziny (formularz SD-Z2);
  • pomocą w sporządzaniu innych pism do urzędu skarbowego;
  • reprezentacją w postępowaniach przed urzędem skarbowym;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe oraz reprezentacją przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
Podatek od spadków i darowizn

Wbrew swojej nazwie, obowiązek podatkowy z podatku od spadków i darowizn powstaje nie tylko w dwóch najbardziej typowych sytuacjach nieodpłatnego nabycia majątku (tj. w wyniku otrzymania spadku lub darowizny), ale także w przypadku nabycia własności przez zasiedzenie, przy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności, przy uzyskaniu zachowku lub w sytuacji nieodpłatnego ustanowienia renty, przy użytkowaniu i ustanowieniu służebności.

 

Ujmując to zagadnienie ogólnie, z podatkiem od spadków i darowizn mamy do czynienia w sytuacjach nabycia do majątku bez konieczności poniesienia kosztów.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług dzieli osoby, od których został nabyty majątek na trzy grupy. Dla każdej z nich ustanawia kwotę wolną od podatku – tj. kwotową granicę, do której nie powstaje obowiązek zapłaty podatku. Podatku nie trzeba płacić, gdy suma darowizn od danej osoby, otrzymanych w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania darowizny, nie przekracza wskazanej kwoty wolnej. Jeżeli wartość otrzymanych przedmiotów lub pieniędzy, przekracza tę granicę, powstaje obowiązek zapłaty podatku.

 

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy nabyłeś przedmioty od najbliższej rodziny: małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, pasierba, macochy lub ojczyma. W takim przypadku nie zapłacisz podatku, jeżeli złożysz odpowiednie oświadczenie do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku. Gdy jesteś spadkobiercą, 6-miesięczny okres powinieneś liczyć od daty stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia.

 

Obowiązek zapłaty podatku powstaje w przypadku każdej darowizny. Na przykład darowiznę stanowią prezenty ślubne czy pierścionek zaręczynowy. W takich życiowych przypadkach powinieneś zawsze sprawdzić, czy wartość darowizny nie przekracza przewidzianej w przepisach kwoty wolnej.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.