usługi - klienci indywidualni

Pozwolenie na budowę

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego;
  • doradztwem w procesie uzyskania pozwolenia na budowę oraz zatwierdzenia projektu budowlanego, w ramach którego udzielamy wsparcia w uzyskaniu potrzebnych dokumentów.
Pozwolenie na budowę

Kiedy Twoja działka jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane lub wydano względem niej decyzję o warunkach zabudowy, możliwe jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Pozwolenia na budowę wymaga nie tylko budowa domu „od zera”, ale także wszelkie rozbudowy, nadbudowy, odbudowy oraz przebudowy istniejących już obiektów budowlanych.

 

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku większych inwestycji. Jeżeli planujesz wybudować dom jednorodzinny, pozwolenie na budowę nie zawsze będzie konieczne. O pozwolenie musisz się postarać wówczas, gdy obszar oddziaływania domu wykracza poza strefę działki, na której ma zostać zbudowany (ten obszar wyznaczy architekt) lub gdy wymagane jest przeprowadzenie postępowania środowiskowego. W innych przypadkach do rozpoczęcia budowy będzie wystarczyło zgłoszenie do odpowiedniego urzędu. Mimo tego wiele osób wnioskuje o pozwolenie na budowę, nie korzystając ze zgłoszenia. Niweluje to ryzyko, że organ uzna, że obszar oddziaływania domu jest inny niż wskazał to architekt.

 

Kolejną kwestią, o której warto pamiętać przed rozpoczęciem formalności związanych z budową jest możliwość wystąpienia o zatwierdzenie projektu budowlanego. Decyzja ta stanowi zapowiedź wydania pozwolenia na budowę. O zatwierdzenie projektu powinieneś wystąpić, gdy z jakichkolwiek przyczyn nie planujesz jeszcze uzyskiwać pozwolenia na budowę, a chcesz mieć pewność, że takie pozwolenie na bazie Twojego projektu budowlanego będziesz mógł uzyskać. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego jest ważna przez czas w niej określony, nie dłużej niż 1 rok.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.