usługi - klienci indywidualni

Umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług

Zajmujemy się:
  • doradztwem obejmującym pomoc w wyborze typu umowy, która najlepiej odpowiada realizacji celu, który klient planuje osiągnąć;
  • opracowywaniem umów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów;
  • analizą już istniejących projektów umów;
  • reprezentacją klientów w czasie negocjowania umów;
  • analizą umów, które zostały już zawarte wraz ze wskazaniem możliwych sposobów rozwiązania problemów, które wystąpiły po zawarciu umowy;
  • reprezentacją w sporach, które powstały po zawarciu umowy.
Umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług

Umowy o dzieło, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług są podstawą dla wykonywania całego katalogu świadczeń. Tego rodzaju umowy zawierane są zarówno z osobami, które mają przeprowadzić prace remontowe, wykonać urządzenia, wykonać meble, zamontować instalację grzewczą w domu, ale również zorganizować przyjęcie, wykonać fotografie, czy stronę internetową, albo zrealizować usługę turystyczną.

 

Zawierając umowę jako odbiorca usług lub dzieła powinieneś zwrócić uwagę m.in. na to, w jaki sposób zabezpiecza ona Twoje interesy w przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania dzieła lub usługi oraz w jakim zakresie możesz dochodzić od wykonawcy naprawienia błędów popełnionych przez niego przy realizacji umowy.

 

Niezależnie, którą stroną umowy jesteś, powinieneś sprawdzić, na jakich zasadach umowa może zostać rozwiązana i czy jej rozwiązanie z przyczyn leżących po Twojej stronie może wywołać dla Ciebie negatywne konsekwencje (np. wygórowane kary umowne).

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.