usługi - klienci indywidualni

Rozwód

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowego wsparcia w toku mediacji przed rozwodem;
  • reprezentacją klientów w trakcie postępowania rozwodowego, co obejmuje reprezentację na rozprawach, a także przygotowanie pism procesowych;
  • udzielaniem porad prawnych w zakresie wszystkich kwestii prawnych, powstających w toku postępowania.
Rozwód

Sprawy rozwodowe są jednymi z najbardziej delikatnych i intymnych spraw, jakie pojawiają się w praktyce sądowej. Każda sprawa rozwodowa rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Potocznie dokumenty te nazywa się “papierami rozwodowymi”. Przed rozpoczęciem formalnego postępowania i złożeniem pozwu optymalnie jest, aby doszło do osiągnięcia porozumienia z małżonkiem co do warunków, na jakich ma dojść do rozwodu. Dlatego dobrze jest wniesienie pozwu poprzedzić mediacjami.

 

Przed rozpoczęciem mediacji lub, jeżeli nie są one możliwe, przed złożeniem pozwu należy przemyśleć wszystkie problemy, które powinny zostać rozstrzygnięte w sprawie rozwodowej. Fundamentalną kwestią jest to, czy rozwód ma zostać orzeczony z winy jednej lub obu stron, czy też bez orzekania o winie. Ten aspekt ma kluczowe znaczenie nie tylko ze względów natury osobistej, ale przede wszystkim ze względów prawnych. Rozwód orzeczony ze wskazaniem na winę małżonka daje Ci możliwość dochodzenia alimentów w szerszym zakresie niż w przypadku orzeczenia bez wskazania winy. Z orzeczeniem o winie jednego z małżonków wiąże się też możliwość wnoszenia o nierówny podział majątku.

 

Poza kwestią orzekania o winie, sąd w wyroku rozwodowym obowiązkowo podejmie decyzję co do władzy rodzicielskiej nad dziećmi, a także stwierdzi, w jakiej wysokości każdy z małżonków ponosić będzie koszty utrzymania i wychowania dzieci. W związku z tym jak delikatną kwestią jest władza rodzicielska nad dzieckiem, zwłaszcza w tym zakresie rekomendowane jest porozumienie się z małżonkiem i dokładne przemyślenie tej kwestii przed rozwodem. Sąd uwzględni Wasze porozumienie, jeżeli nie będzie ono sprzeczne z interesem dzieci. W wyroku sąd orzeknie też co do sposobu korzystania z Waszego wspólnego mieszkania.

 

Pomimo obiegowej opinii, sąd nie ma obowiązku dokonania podziału majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym. Możliwe jest to tylko w sytuacji, w której sąd dojdzie do wniosku, że nie spowoduje to wydłużenia postępowania. Dlatego często sądy ograniczają się do orzeczenia rozwodu, a podział majątku odbywa się w oddzielnym postępowaniu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.