usługi - klienci indywidualni

Analiza umów deweloperskich

Zajmujemy się:
  • analizą umów deweloperskich oraz umów rezerwacyjnych;
  • doradztwem w kwestiach związanych z zawieraniem umów deweloperskich i rezerwacyjnych;
  • reprezentacją klientów w negocjacjach postanowień umów deweloperskich oraz umów rezerwacyjnych.
Analiza umów deweloperskich
Umowa deweloperska, zawierana w przypadku nabycia domu lub mieszkania od dewelopera, została szczegółowo opisana w tzw. ustawie deweloperskiej. Zawierając tego rodzaju umowę powinieneś pamiętać, że uwzględnienie w niej wszystkich, wymaganych przez ustawę postanowień nie gwarantuje jeszcze, że Twoje prawa jako kupującego będą należycie chronione. W dalszym ciągu w umowie mogą znajdować się niekorzystne dla Ciebie postanowienia.

W ramach działalności kancelarii analizujemy umowy deweloperskie i wskazujemy na postanowienia niezgodne z interesem naszych klientów. Jeśli jeszcze przed podpisaniem umowy będziesz miał świadomość, że takie postanowienia są zawarte w umowie, zyskasz możliwość podjęcia indywidualnych negocjacji konkretnych postanowień z deweloperem

 

Istotnymi kwestiami, na które należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy deweloperskiej, są m.in:

 

  • postanowienia określające zasady, na jakich może dojść do odstąpienia od umowy – a zwłaszcza, czy jest to możliwe w sytuacji nieuzyskania kredytu hipotecznego;
  • postanowienia regulujące zasady odbioru lokalu;
  • postanowienia ustalające harmonogram płatności.

 

Częstym zjawiskiem jest także zawieranie przez deweloperów umów rezerwacyjnych, które nie przenoszą jeszcze własności lokalu. W ramach tych umów deweloper zobowiązuje się do wyłączenia danego lokalu ze sprzedaży w zamian za opłatę rezerwacyjną. Również tego rodzaju umowy mogą zawierać postanowienia, które będą negatywnie wpływać na sytuację kupującego w przypadku nabycia nieruchomości od dewelopera.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.