usługi - klienci indywidualni

Spory graniczne

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w postępowaniach rozgraniczeniowych: zarówno w postępowaniach administracyjnych, jak i w postępowaniach przed sądem – w tym sporządzaniem pism procesowych;
  • reprezentacją w postępowaniach dotyczących rozliczeń pomiędzy sąsiadami, związanych z bezprawnym korzystaniem z nieruchomości;
  • reprezentacją w sprawach, w których jeden z sąsiadów wzniósł budynek na nie swojej działce.
Spory graniczne

Dokładny przebieg granicy może być jedną z przyczyn sporów między sąsiadami. Szczególnie skomplikowane są sytuacje, gdy jeden z sąsiadów wybudował dom lub inny budynek na terenie, który w opinii drugiego z sąsiadów, znajduje się w obrębie jego działki. W takim przypadku właściciel, z którego nieruchomości korzystał sąsiad wznosząc budynek, może dochodzić od niego zwrotu uzyskanych pożytków oraz odszkodowania za korzystanie z nieruchomości. Właściciel budynku może z kolei domagać się zwrotu poczynionych na nieruchomość nakładów.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.