usługi - klienci indywidualni

Eksmisja najemców

Zajmujemy się:
  • udzielaniem wsparcia prawnego w toku całego procesu eksmisyjnego: od sporządzenia wezwania do opróżnienia lokalu przez najemcę, przez całe postępowanie przed sądem, łącznie z reprezentacją procesową oraz sporządzeniem wszelkich pism, aż po reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.
Eksmisja najemców

W przypadku, gdy najemca nie opuszcza dobrowolnie lokalu, nie masz możliwości fizycznego usunięcia go, na przykład poprzez wymianę zamków. Zachowanie takie stanowi przestępstwo. Z tego względu właściwym postępowaniem w takich przypadkach jest wszczęcie przeciwko najemcy postępowania o eksmisję. Eksmisję orzeka sąd, a następnie wykonuje ją komornik.

 

Sprawy o eksmisję najczęściej są bardzo skomplikowanymi i długotrwałymi postępowaniami. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że większość najemców na podstawie obowiązujących przepisów uprawniona jest do pomieszczeń tymczasowych, a eksmisja nie może nastąpić do momentu uzyskania przez najemcę takiego pomieszczenia. Pomimo, że warunki jakim odpowiadać powinno pomieszczenie tymczasowe nie są wygórowane (5 metrów kwadratowych powierzchni na osobę), występuje ich znaczny niedobór, co znacząco wydłuża okres oczekiwania na eksmisję. Z tego względu wyłącznie te postępowania, w których najemca nie posiada prawa do pomieszczenia tymczasowego przebiegają szybciej. Jednym z przykładów sytuacji, w której prawo do lokalu tymczasowego nie przysługuje jest ta, w której najemca zawarł umowę najmu instytucjonalnego lokalu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.