usługi - klienci indywidualni

Umowa pożyczki

Zajmujemy się:
  • przygotowywaniem umów pożyczki dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów;
  • analizą już istniejących projektów umów;
  • reprezentacją w czasie negocjowania umów;
  • analizą umów, które zostały już zawarte wraz ze wskazaniem możliwych sposobów rozwiązania problemów, które wystąpiły po zawarciu umowy;
  • reprezentacją w sporach, które powstały po zawarciu umowy.
Umowa pożyczki

Jeśli planujesz udzielenie lub skorzystanie z prywatnej pożyczki, przygotowując umowę powinieneś zadbać o zawarcie w niej postanowień, które będą chroniły Twoje interesy w przypadku, gdy pojawią się problemy z jej realizacją.

 

Jeśli udzielasz pożyczki, powinieneś zadbać w szczególności o uregulowanie terminu i zasad jej spłaty. Jeśli ma to być pożyczka odpłatna, w umowie powinno zostać określone to, na jakich zasadach Twoje wynagrodzenie będzie wypłacane.

 

Jeśli jesteś pożyczkobiorcą, powinieneś zwrócić uwagę m.in. na to, jakie będą konsekwencje nieterminowej spłaty pożyczki, a w przypadku pożyczki odpłatnej, czy wynagrodzenie pożyczkodawcy nie jest wygórowane w stosunku do kwoty pożyczki.

 

Niezależnie którą ze stron umowy jesteś, istotne dla Ciebie będzie również to, na jakich zasadach umowa może zostać rozwiązana przed terminem, na jaki została zawarta.

 

Należy zwrócić uwagę również na skutki podatkowe zawarcia umowy pożyczki.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.