usługi - klienci indywidualni

Zalanie mieszkania

Zajmujemy się:
  • reprezentacją w postępowaniach o odszkodowanie za zalanie mieszkania – zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym.
Zalanie mieszkania

Pęknięta rura czy awaria instalacji, prowadzące do zalania sąsiedniego lokalu, często mogą stanowić początek sporu sąsiedzkiego. Sytuacje takie wiążą się z koniecznością wypłaty odszkodowania sąsiadowi, jako rekompensaty za poniesione przez niego straty. Nie zawsze zalanie musi być winą sąsiada, z którego lokalu doszło do wylania wody. Za wady instalacji mogą odpowiadać też inne podmioty, takie jak jej producent czy wspólnota mieszkaniowa. Podstawą każdego postępowania jest ustalenie osoby, która ponosi winę za daną szkodę. W dalszej kolejności należy ustalić wysokość poniesionej szkody. Następnie konieczne jest zwrócenie się do osoby, która szkodę spowodowała, a jeżeli jest ona ubezpieczona – do odpowiedniego ubezpieczyciela. W ramach naszej działalności pomagamy zarówno osobom dotkniętym zalaniem lokalu, jak i tym, których działania doprowadziły do zalania.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.