usługi - klienci indywidualni

Spory ze spółdzielnią mieszkaniową

Zajmujemy się:
  • analizą uchwał spółdzielni mieszkaniowej pod kątem ich zgodności z prawem;
  • doradztwem sprawach dotyczących uchylenia uchwały spółdzielni mieszkaniowej;
  • doradztwem w postępowaniach wewnątrz spółdzielni, związanych z odwołaniem się od uchwały spółdzielni do innego jej organu;
  • reprezentacją klientów w toku postępowania o uchylenie uchwały spółdzielni, w tym przygotowaniem pozwu i pozostałych pism procesowych oraz reprezentacją przed sądem;
  • reprezentacją w innych sprawach toczących się przeciwko spółdzielni mieszkaniowej:
    – w sprawach o zapłatę (wytaczanych przez spółdzielnię, jak i przez członka spółdzielni);
    – w sprawach odszkodowawczych przeciwko spółdzielni mieszkaniowej.
Spory ze spółdzielnią mieszkaniową

W ramach spółdzielni mieszkaniowej często dochodzi do sporów. Powodem mogą być problemy dotyczące spraw regulowanych uchwałami walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku, gdy taka uchwała zostanie uznana przez Ciebie za niezgodną z prawem, naruszającą interesy spółdzielni lub po prostu Twoje prawa, możesz zaskarżyć uchwałę do sądu.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.