usługi - klienci indywidualni

Ulga termomodernizacyjna

Zajmujemy się:
  • udzielaniem porad prawnych odnośnie do możliwości zastosowania ulgi termomodernizacyjnej w konkretnych przypadkach oraz w zakresie możliwej wysokości ulgi;
  • udzielaniem porad prawnych, związanych z relacjami pomiędzy ulgą termomodernizacyjną a innymi programami, umożliwiającymi dofinansowanie termomodernizacji domu, na przykład programem Czyste Powietrze;
  • sporządzaniem wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe w zakresie zastosowania ulgi termomodernizacyjnej.
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość dokonania odliczenia od podatku, która przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi domu jednorodzinnego, który poniósł wydatki na termomodernizację domu. Ulga przysługuje wyłącznie w przypadku wykonania termomodernizacji domu już stojącego. Nie można od podatku odliczyć kosztów związanych z budową nowego domu.

 

Przez termomodernizację rozumie się między innymi:

 

  • zmniejszenie zapotrzebowania domu jednorodzinnego na energię dostarczaną na ogrzewanie domu oraz ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej;
  • wykonanie przyłącza technicznego do źródła ciepła, powodującego zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do domu;
  • zamianę wykorzystywanych źródeł energii w domu na źródła odnawialne;
  • wprowadzanie ulepszeń prowadzących do zmniejszenia straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz lokalnych źródłach ciepła.

 

Ulga przysługuje wówczas, gdy poniesione wydatki są uwzględnione na liście wydatków uzasadniających skorzystanie z ulgi, które zostały wymienione w specjalnym rozporządzeniu.

 

Co ważne, poniesione wydatki nie mogą zostać odliczone od podatku, jeśli pokryłeś je z dofinansowania pochodzącego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy. Ulga nie przysługuje Ci na przykład, gdy środki na termomodernizację pozyskałeś z programu Czyste Powietrze. Jednak, jeżeli dofinansowanie z programu jest tylko częściowe, możesz odliczyć od podatku kwotę nieobjętą dofinansowaniem – a więc możesz odliczyć koszty w takim zakresie, w jakim pokryłeś je z własnego majątku.

 

Z ulgi można skorzystać wówczas, gdy poniesione wydatki zostały udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika podatku VAT, niekorzystającego ze zwolnienia. Wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu ani odliczone od przychodu w przypadku rozliczania się z podatku ryczałtem.

 

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej, projekt termomodernizacyjny musi zostać ukończony w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek. Korzystając z ulgi możesz odliczyć maksymalnie 53.000 zł. Jeżeli wysokość Twojego przychodu uniemożliwia rozliczenie ulgi w roku, w którym poniosłeś koszty, masz możliwość odliczenia jej w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.