usługi - klienci indywidualni

Sprzedaż nieruchomości rolnych

Zajmujemy się:
  • udzielaniem kompleksowej pomocy prawnej w postępowaniach przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, dotyczących zgody na nabycie nieruchomości rolnych, w tym: udzielaniem odpowiedzi na pytania klientów, dotyczące procedury nabycia nieruchomości rolnych, udzielaniem praktycznej pomocy w wypełnieniu wniosku, a także reprezentacją w toku postępowania przed KOWR;
  • reprezentowaniem klientów w innych postępowaniach prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w tym w sprawach z wniosku o zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej nabycia.
Sprzedaż nieruchomości rolnych

Jeżeli planujesz nabyć lub sprzedać nieruchomość, która jest nieruchomością rolną, a jej powierzchnia przekracza 1 hektar, powinieneś uzyskać zgodę KOWR (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa). Zgodę tę musisz mieć jeszcze przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Wcześniej możesz zawrzeć umowę przedwstępną.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.