usługi - klienci indywidualni

Urlopy związane z rodzicielstwem

Zajmujemy się:
  • doradztwem w sprawach związanych z korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem, wymiarem tych urlopów, formalnościami związanymi ze złożeniem wniosku o urlop, dodatkowymi uprawnieniami związanymi z korzystaniem z urlopu, możliwościami rozwiązania umowy o pracę w czasie urlopów;
  • reprezentacją w ramach sporów powstałych w związku z korzystaniem z urlopów związanych z rodzicielstwem – zarówno na etapie przedsądowym, jak i po skierowaniu sprawy do sądu. Reprezentacja sądowa obejmuje sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację na rozprawach i posiedzeniach.
Urlopy związane z rodzicielstwem

W związku z rodzicielstwem pracownikom przysługuje szereg urlopów:

 

  • urlop macierzyński;
  • urlop rodzicielski;
  • urlop ojcowski;
  • urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;
  • urlop wychowawczy.

 

Pracownicom w ciąży i pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi przysługują również różnego rodzaju zwolnienia, np. zwolnienie na badania lekarskie w okresie ciąży, czy zwolnienie w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może również wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

W czasie ciąży i w związku z wykorzystywaniem przez pracowników urlopów związanych z rodzicielstwem, przysługuje również ochrona przed zwolnieniem.

Aby umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami telefonicznie – tel. 722 391 362
lub mailowo kancelaria@kancelariagolacki.pl.

 

Przed wizytą, prosimy o przygotowanie wszystkich dokumentów, które dotąd zgromadziłeś w związku ze sprawą.