BLOG

Prawo cywilne

WRÓĆ DO WSZYSTKICH ARTYKUŁÓW

Tytuł prawny do nieruchomości może przysługiwać więcej niż jednej osobie. W polskich warunkach nie jest to rzadka sytuacja. Może ona powstać na przykład w wyniku:   dziedziczenia nieruchomości przez więcej niż jedną osobę; podziału majątku wspólnego małżonków; rozwiązania spółki cywilnej, w skład majątku której wchodziła nieruchomość; zakupu udziałów w nieruchomości przez co najmniej dwie osoby. […]

Czytaj więcej

Kolejnym etapem procedury spadkowej – po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia – jest dział spadku. Dział spadku nie jest obowiązkowym etapem postępowania spadkowego. Nie wystąpi on na przykład wówczas, gdy do spadku powołany będzie wyłącznie jeden spadkobierca. Nawet kiedy spadek przypadł więcej niż jednej osobie, można podjąć […]

Czytaj więcej

W poprzednim artykule opisałem, w jaki sposób ustalić krąg spadkobierców. Samo ustalenie, czy należy się do tego kręgu jest jednak wyłącznie punktem wyjścia do dalszego postępowania spadkowego. Dlatego dzisiaj czas na analizę czynności, jakie może podjąć osoba znajdująca się w tym kręgu.   Spadkobierca ma trzy możliwości:   może przyjąć spadek „wprost” – to znaczy, […]

Czytaj więcej

Postępowanie spadkowe jest podzielone na kilka połączonych ze sobą etapów. W tym artykule opiszę początkowe stadia tego postępowania. Ten artykuł ma pomóc w ustaleniu, czy w konkretnym przypadku jesteś spadkobiercą, w kolejnych artykułach przedstawię dalsze etapy postępowania. Pamiętaj o tym, że artykuł dotyczy najbardziej typowych sytuacji. Każda sprawa jest indywidualna i nie do każdej będziesz […]

Czytaj więcej

Coraz chętniej kupujemy przez Internet. Dla wielu osób jest to szybsza i wygodniejsza alternatywa dla tradycyjnych zakupów, które wiążą się z koniecznością dotarcia do centrum handlowego, znalezienia miejsca parkingowego, przeciskania się w zatłoczonych alejkach sklepu, czy oczekiwania, aż zwolni się przymierzalnia w sklepie odzieżowym.   Oczywiście, jak to zwykle bywa, zakupy przez Internet również mają […]

Czytaj więcej